หัวเว็บ
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ62
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ62
ประมวลภาพการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
กำหนดการจัดพิธี 21 ธ.ค.2562
คำกล่าวถวายราชสดุดี / คำกล่าวรายงาน / คำกล่าวอนุโมทนา
วิทยุเชิญปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี
>รายนามผู้บริจาคสมทบทุนเข้าร่วมโครงการฯ
> โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา
> แบบแจ้งความประสงค์ขอบริจาค
> หนังสือนำส่งโครงการฯ
> หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
กลับหน้าแรก