แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

ธคก. ธคก. ธคก.นายพศวีร์ สม ใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง มอบกระบือ 30 ตัว ให้เกษตรกร อ.คง 30 ราย ยืมเลี้ยงตามโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยการรวมกันเลี้ยง มีการจัดการร่วมกัน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองของคนในหมู่บ้าน ณ บ้านตากิ่ม ม.2 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายละเอียด

ลดนา ลดนา ลดนานายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร โครงการลดพื้นที่ทำนามาเลี้ยงกระบือ"วิสาหกิจชุมชนกระบือหนองบัวกอง 2 " อำเภอแก้งสนามนาง ณ กลุ่มกระบือหนองบัวกอง 2 บ้านหนองบัวกอง ม.3 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคกนายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบกระบือ 2 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาคุณทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา ร่วมกันบริจาคไถ่ชีวิตกระบือ มอบให้กับธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ ม.7ต.หมื่นไวย์ อ.เมืองนครราชสีมา จำนวน 2 ราย ยืมเพื่อการผลิต ณ บริเวณตลาดสด โฮมการ์เดนส์วิล ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 รายละเอียด

คนรวมตัว วัวรวมคอก คนรวมตัว วัวรวมคอก คนรวมตัว วัวรวมคอกน.สพ.อภัย สุทธสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สนง.ปศจ.นม. ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และครม. ในการตรวจเยี่ยมประชาชน บ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เมื่อที่ 21 สิงหาคม 2560 รายละเอียด

พระราชทาน พระราชทาน พระราชทานนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทาน เพื่อพระราชทานให้กับสุนัขจรจัดในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคกนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบกระบือเพศเมีย ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 50 ตัว ณ วัดหนองมะค่า หมู่ที่ 9 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว