รูปหัวเว็บ
ทะเบียนฟาร์มมาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ทะเบียนฟาร์มโคเนื้อ
ทะเบียนฟาร์มแพะ
ทะเบียนฟาร์มนกกระทา
เพื่อให้การใช้ข้อมูลทะเบียนฟาร์มเป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล สำนักงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับบริการข้อมูลโดยขอทราบรายละเอียดชื่อ ,ที่อยู่ หรือชื่อหน่วยงาน ,การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ของผู้ขอรับบริการข้อมูล โดยส่งe-mail ขอรับรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ได้ที่ pvlo_nak@dld.go.th